Goethe, J.W. von

We zouden behoorlijk wat dingen beter kennen als we ze niet zo precies wilden doorgronden.

    – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt