Valéry, Paul

De mens slooft zich uit om te willen wat hij niet heeft gewild. Je geeft hem een gevangenis en hij zegt: Ik sluit me op.

    – Paul Valéry, Monsieur Teste, vert. R.H.