Loeckx, Jean

Het is de menigte in de mens die mort.

    – Jean Loeckx