Loeckx, Jean

God: een concept met een lange witte baard.

    – Jean Loeckx