Porchia, Antonio

Als ik de indruk heb dat alles zonder mij bestaat, hoe indrukwekkend lijkt alles mij dan!

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson