Kafka, Franz

Ook in de kunstenaar zelf vallen het perspectief van de kunst en dat van het leven niet samen.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.