Loeckx, Jean

De enigen die kabaal (mogen) maken op een kerkhof zijn de doden.

    – Jean Loeckx