Porchia, Antonio

En als de mens in het universum volkomen gelijk is aan het universum in de mens, waarom dan de mens én het universum, en niet de mens alleen of het universum alleen?

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson