Kafka, Franz

Uit eigen wil draaide hij zich als een vuist om en meed de wereld.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.