Kafka, Franz

De beschouwende is in zekere zin de meelevende, hij hecht zich aan het levende, hij probeert met de wind gelijke tred te houden. Dat wil ik niet zijn.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.