Porchia, Antonio

Kleine dingen zijn het eeuwige, en het overige, al het overige, is het kortstondige, het heel kortstondige.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson