Loeckx, Jean

Op een zee van tijd begint men al vlug te dobberen.

    – Jean Loeckx