Zabrana, Jan

Absolute moed en absolute nederigheid zijn binnen het bestek van een leven niet eens zo onverenigbaar.

    – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin