Porchia, Antonio

Allang vraag ik niets meer aan de hemel en nog steeds zijn mijn armen niet gezakt.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson