Loeckx, Jean

Bijgeloof: het geloof aan meer dan één wonder.

    – Jean Loeckx