Porchia, Antonio

Als een mens niet klaagt, bestaat hij niet.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson