Loeckx, Jean

Het grootste probleem van de vrije markt is dat hij geen concurrentie duldt.

    – Jean Loeckx.