Zabrana, Jan

Als ik iemand hoorde zeggen: ‘Het leven gaat door’, had ik altijd zin om te vragen: ‘En de dood niet dan? Die niet? Gaat de dood niet door?’

    – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin