Loeckx, Jean

Ik weiger fatalistisch te worden: ik geloof eerder in iemands kwade trouw dan in zijn domheid.

    – Jean Loeckx