Loeckx, Jean

Gemeenplaats: bouwgrond voor heilige huisjes.

    – Jean Loeckx