La Rochefoucauld

Op slechte eigenschappen die we niet willen afleren, laten we ons graag voorstaan.

    – La Rochefoucauld, maxime 442, vert. M.d.H.