Kafka, Franz

Iemand verbaasde zich erover hoe makkelijk hij de weg van de eeuwigheid ging; hij vlóóg namelijk omlaag.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.