Savitzkaya, Eugène

Tussen mij en mijn gezicht is er geen afstand, geen glazen wand, geen rookgordijn maar een totale, onoverkomelijke discrepantie.

    – Eugène Savitzkaya, Les règles de solitude, vert. R.H.