Zabrana, Jan

Het is geen bitterheid en ook geen nijd, het gevoel dat mij de laatste jaren soms bekruipt: dat er in elk succes iets ordinairs zit dat onze kleingeestigheid streelt.

    – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin & R.H.