Porchia, Antonio

God, haast nooit geloofde ik in je, maar altijd had ik je lief.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson