Savitzkaya, Eugène

Je eigen gezicht aanraken is zoiets als je hand in troebel water dompelen of de vorm van een wolkje rook verstoren.

    – Eugène Savitzkaya, Les règles de solitude, vert. R.H.