Loeckx, Jean

Wat zou je van een onbewoond eiland meenemen naar de bewoonde wereld?

    – Jean Loeckx