La Rochefoucauld

De mens in het algemeen laat zich makkelijker doorgronden dan een mens in het bijzonder.

    – La Rochefoucauld, maxime 436, vert. M.d.H.