Kafka, Franz

Alleen door ons tijdsbegrip noemen we het Laatste Oordeel zo, eigenlijk is het een standrecht.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.