Tucholsky, Kurt

Een spiegel treft geen blaam als hij een maagd toont dat zij zwanger is.

    – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt