Kafka, Franz

De kraaien beweren dat één kraai de hemel kan vernietigen. Dat is zonder meer waar, maar het bewijst niets tegen de hemel, want hemel betekent nu juist: onmogelijkheid van kraaien.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.