Lichtenberg, G.C.

Als je eenmaal weet dat iemand blind is, denk je het hem ook van achteren te kunnen aanzien.

    – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, F1034, vert. M.d.H.