Descartes, René

Het leven verliezen is minder ingrijpend dan het gebruik van de rede verliezen.

    – Descartes, brief aan Elisabeth van de Palts, sept. 1645, vert. Jeanne Holierhoek