Scutenaire, Louis

Er opent zich een tijdperk dat ons onverwijld zal brengen naar waar we zijn.

    – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.