Savitzkaya, Eugène

Het gaat er niet om schoonheid of volmaaktheid na te jagen, het gaat erom recht te doen aan het licht, de wind, de omstandigheden ter plaatse.

    – Eugène Savitzkaya, En vie, vert. R.H.