Savitzkaya, Eugène

Ik dweep niet met de dood want ik ben niet erg fijnbesnaard. Wat sterft wordt vervangen.

    – Eugène Savitzkaya, En vie, vert. R.H.