Borges, Jorge Luis

Aforismen kunnen makkelijk worden aangezien voor louter verbale vergelijkingen.

    – Jorge Luis Borges, voorwoord bij Voces van Antonio Porchia, vert. Guy Posson