Tucholsky, Kurt

Het eerste van de Tien Geboden zou moeten luiden: ‘Doe wat je predikt.’

    – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt