Loeckx, Jean

Tranen zijn nog geen water bij de wijn.

    – Jean Loeckx