Shang Ch’in

Onder het door mensenhand geschapen zonlicht is droom noch dageraad.

    – Shang Ch’in, Ontsnappende hemel, vert. Silvia Marijnissen