Sainte-Beuve

Tegen de tijd dat ze sterven zijn de meeste beroemde mensen voor alles veil.

    – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.