Tucholsky, Kurt

De mens heeft twee benen en twee overtuigingen: een voor als het hem goed gaat en een voor als het hem slecht gaat. De laatste noemt men godsdienst.

    – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt