Loeckx, Jean

Mensen vergissen zich vlugger van wereld dan van bus.

    – Jean Loeckx