Loeckx, Jean

Advocaten van de duivel pleiten altijd pro deo.

    – Jean Loeckx