Sainte-Beuve

Te veel losbandigheid verdort het hart, te veel onthouding verstopt het denken.

    – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.