Loeckx, Jean

Dogma: poging tot patent op een gewetensvraag.

    – Jean Loeckx