Loeckx, Jean

Een hart klopt regelmatiger als het van steen is.

    – Jean Loeckx