Unamuno, Miguel de

De held komt niet uit de buik van een vrouw, maar uit de fantasie van een man.

    – Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura, vert. Robert Lemm