Unamuno, Miguel de

Wie alleen zijn eigen taal kent, kent haar niet.

    – Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura, vert. Robert Lemm