La Rochefoucauld

Wij zijn trager van geest dan van leden.

    – La Rochefoucauld, maxime 487, vert. M.d.H.